Šatrh


Názory

Subjektívny rozbor

Objektívny rozbor


Ostatné

Šatrh


"Šatrh" v slovenských podmienkach znamená súhrn zvykov ohľadom nastavenia pravidiel, stvárňovania rolí a trendu vývoja materiálnej stránky larpov:

 • V rámci pravidiel ide najmä o silnú podporu čistého hrania role nezaťaženého zbytočnými metahernými prvkami (číselné vyjadrenie postáv a ich vlastností). Pravidlá musia do čo najvyššej miery prepojovať skutočnú a hernú realitu - čo sa dá stvárniť v skutočnom svete, bude tak aj stvárnené bez použitia náhražok. V prípade, že sa niečo stvárniť nedá, je častým zvykom užitie náhražky v podobe techniky 'agilného telegrafovania'. Pravidlá samotné sú v maximálnej miere minimalizované, v rámci mantinelov bezpečnosti a hrateľnosti.
 • Pri hraní role sa dbá hlavne o komplexný a reálny prejav hranej postavy, bez zbytočných extrémov - ide o žijúcu postavu, nie o neosobný kus číselných štatistík.
 • Ohľadom materiálneho zabezpečenia platí trend čoraz vernejšieho stvárňovania hranej reality aj skrz kulisy, kostýmy a doplnky. Šatrh v našich podmienkach sa v tomto smere podobá na Living Fantasy Manifest riešený v podmienkach českých.
 • V tomto prípade nejde o presnú definíciu Šatrhu, ale o definíciu jeho myšlienky a mantinelov, ktoré určuje. Tak, ako jeden šatrhový larp môže vylúčiť čokoľvek verne nerealizovateľné v skutočnom svete, iný môže dávať dôraz na postavy apod.. Šatrh sám o sebe nemôže byť použitý na definíciu žiadneho larpu, slúži na dokreslenie predstavy potenciálneho účastníka, akým štýlom je akcia vedená.  Šatrh nie je roleplay!  Telegrafovanie je vysielanie informácií, ktoré pomáhajú udržať zdieľané predstavy hráčov o hernej realite synchronizované, ideálne nevtieravou formou. Na larpoch to často vídame riešené pomocou slovka "neherne", čo však nie je ideálny prípad. V prípade Šatrhových akcií sa telegrafuje priamo skrz hranie postavy - použitím gest, póz, naznačení apod. umožňujúcich vyslať informáciu bez nutnosti prerušenia hry.
  Čiastočne citované z larpy.cz

  Code & design by (DArk)_OnDro#1

  Optimalizované pre Firefox